SKLICANA JE 24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Župan Peter Škrlec je sklical 24. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 13.10.2022 ob 17. uri.

Več v prilogah.

20221005153355 00001

 

 

 

 

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 24. redno sejo Občinskega sveta.pdf

K točki 6:
pdfOdlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2023 - prva obravnava.pdf