SKLICANA JE 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Župan Peter Škrlec je sklical 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 16.12.2021 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma Jurovski Dol 1.

Več v prilogah.

20211208151210 00001

 

 

 

 

 

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta.pdf