SKLICANA JE 27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 18.10.2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

vabilo

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 27. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 3 dnevnega reda:
pdfOdlok o OPN - druga obravnava.pdf

Gradivo k točki 5 dnevnega reda:
pdfProračun 2019 - obrazložitve.pdf
pdfSplošni del proračuna 2019.pdf
pdfPosebni del proračuna 2019.pdf
pdfNačrt razvojnih programov 2019-2022.pdf