SKLICANA JE 25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 31.05.2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

4676 001

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 25. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 4 dnevnega reda:
pdfOdlok o OPN Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.pdf