SKLICANA JE 24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 12.04.2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

VABILO

Gradivo za sejo:

pdfGradivo za 24. redno sejo.pdf