24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 12.04.2018 zasedali na 24. redni seji Občinskega sveta, ki je že bila nekoliko praznično obarvana. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v aprilu obeležuje 12. občinski praznik, v okviru katerega bodo na osrednji slovesnosti podeljena občinska priznanja. Članice in člani Občinskega sveta so bili soglasni, da so letošnji prejemniki priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sledeči:
 
Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah prejmejo:
1. Jožef Šinko iz Zg. Partinja;
2. Dejan Najdenik iz Zg. Partinja;
3. Jože Schönveter iz Zg. Gasteraja;
4. Ivan Rožman iz Zg. Ščavnice.
 
Jurijev srebrnik prejmeta:
1. Dragica Gornik iz Varde,
2. Jožef Pavalec iz Sp. Gasteraja.
 
Jurijev zlatnik prejme:
1. Občinska organizacija Rdečega križa Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Prvič v zgodovini občine pa bo podeljen tudi naziv »častni občan« Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki ga bo prejel Jožef Zaletinger iz Sr. Gasteraja.
 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na seji sprejel tudi predlagane spremembe in dopolnitve najpomembnejšega pravnega akta občine – Statuta. Sprejel pa je tudi spremembe in dopolnitve, ki so bile predlagane v Poslovniku Občinskega sveta. Oba omenjena akta sta bila s spremembami in dopolnitvami usklajena z Zakonom o lokalni samoupravi in drugo zakonodajo, ki se je spreminjala od leta 2010, ko sta bila oba akta tudi sprejeta.
 
Z varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v lanskem letu je vse prisotne seznanil komandir Policijske postaje Lenart, Srečko Artenjak. Povedal je, da na področju premoženjskih deliktov, ki se nanašajo predvsem na vlome v stanovanjske hiše in najbolj vznemirijo občane, beležijo slabšo raziskanost, kar pa seveda ne pomeni, da okoliščine ne bodo razjasnjene v letu 2018. Povedal je, da gre v veliki večini za kazniva dejanja, ki jih storijo tujci in poudaril preventivni vidik občanov, ki lahko policijo obveščajo ob vožnjah sumljivih avtomobilov tujih registracij okrog njihovih domov. Boljša situacija je razvidna na področju prometne varnosti, saj so v letu 2017 zabeležili manj prometnih nesreč (13) v primerjavi z letom 2016, pri katerih je šlo v štirih primerih za lažjo telesno poškodbo. Najpogostejši vzrok za prometne nesreče pa sta bila napačna smer vožnje in neprilagojena hitrost. Kar se tiče kršitev javnega reda so policisti v letu 2017 na območju občine zabeležili 24 kršitev, največ kršitev se je nanašalo na Zakon o varstvu javnega reda.
 
Meseca novembra letos bodo potekale lokalne volitve v luči katerih so občinske svetnice in svetniki imenovali Občinsko volilno komisijo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo torej skrbela za zakonitost volitev župana in članov občinskega sveta občine in druge naloge, ki jih opredeljuje Zakon o lokalnih volitvah.
 
DSCN7879DSCN7880DSCN7881DSCN7882