SKLICANA JE 23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 22.03.2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

3609 001

Gradivo za sejo:

pdfGradivo za 23. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 4 dnevnega reda:
pdfMIRM POROČILO 2017.pdf

Gradivo k točki 8 dnevnega reda:
pdfZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2017.pdf
pdfPRILOGE K GRADIVU.pdf
pdfPRILOGA - BS.pdf