SKLICANA JE 26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 06.09.2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

0752 001

Gradivo za sejo:

pdfGradivo za 26. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 3 dnevnega reda:

pdfOdlok OPN - druga obravnava.pdf

Gradivo k točki 6 dnevnega reda:

pdfPolletna realizacija proračuna 2018.pdf

Gradivo k točki 7 dnevnega reda:

pdf2. rebalans proračuna 2018.pdf