Gradivo za 16. redno sejo

Člani občinskega sveta bodo v petek, 19.12.2008, zasedali na 16. redni seji, kjer bodo med drugim sprejemali predlog Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2009, na dnevnem redu se še nahajajo predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in predlog Sklepa o povečanju točke, za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se zvišuje za rast cen življenjskih potrebščin v letošnjem letu.

PRENOS:
pdfGradivo za 16.redno sejo

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v petek, 19.12.2008, zasedal na svoji šestnajsti redni seji, katera je bila tudi zadnja v letu 2008. Člani občinskega sveta so sprejeli investicijsko usmerjen proračun za leto 2009, sprejeli so Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, ki bo kot nesamostojna enota, z novim letom, postal del občinske uprave in sprejeli Sklep o višini točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009, ki se je zvišala za rast cen življenjskih potrebščin in sedaj za zazidana stavbna zemljišča znaša 0,002192 € oz. za nezazidana stavbna zemljišča 0,001096 €. Zaključna seja občinskega sveta v letošnjem letu se je zaključila z zdravico župana in članov občinskega sveta, prihodnjemu letu.