13. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Občinski svetniki Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so včeraj, 17.07.2008, zasedali na 13. redni seji, na kateri so bili seznanjeni s polletno realizacijo proračuna občine, sprejeli so Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, s katerim so spremenili proračunske prihodke in odhodke, zaradi katerih je prišlo predvsem zaradi prijav Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na javne razpise. Člani občinskega sveta so se prav tako sprejeli Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Na seji so določili tudi višino enkratne finančne pomoči za namen samozaposlitve, ki po sprejetem sklepu znaša 400,00 €. Člani občinskega sveta so sejo zaključili z ogledom investicije prizidka k osnovni šoli za potrebe šole in vrtca, ki že kaže svojo končno podobo.