KAKO UKREPATI PRI POVOZU DIVJADI?

S previdnostjo lahko trk z živaljo vendarle preprečimo.

Pri vožnji skozi gozd, v njegovi bližini ali na manj naseljenih področjih bodimo še posebej previdni zaradi pogostih prehodov živali čez cesto. Na to nas sicer opozarjajo znaki o prisotnosti divjadi, vendar so zaradi neprevidnosti ali neprilagojene hitrosti trki z živaljo velikokrat neizbežni.

V koliko pride do povoza oziroma ko je žival poškodovana, moramo nemudoma obvestiti Regijski center za obveščanje na številko 112. Center nato o tem, če gre za divjad, obvesti upravljalca lovišča oziroma lovsko družino, ki izvede nadaljnje ukrepe. Ob trku je pomembno tudi, da voznik z odsevnim jopičem poskrbi najprej za svojo varnost, nato z oznako na cestišču še za varnost drugih voznikov.

Potrebno je poudariti, da je odvoz srne, katere koli druge divjadi ali prostoživeče živali kaznivo dejanje. Tudi z vidika zakonodaje je takšno meso obravnavano kot potencialno bolno in zato neprimerno za uživanje, saj ni pregledano niti ugotovljeno, ali vsebuje nalezljive bolezni.  

Poškodovana žival 
Enak postopek kot pri povozu je tudi, če v gozdu najdemo poškodovano žival. Posebej pomembno je, da se živali ne dotikamo, če je ta namreč še živa, nas lahko resno poškoduje. Upoštevati je potrebno tudi, da so prostoživeče živali lahko prenašalke nekaterih posebno nevarnih bolezni živali.

Ukrepi za zmanjšanje povozov
Najpogosteje pred avtomobil zaide divjad – srnjad. Velikokrat pa pride tudi do povoza male divjadi in drugih prostoživečih živali, ki ne povzročajo tako občutne materialne škode in se o njih redko govori, so pa za ohranitev naravnih ekosistemov prav tako pomembne (zajci, žabe, ježi …).

Slovenski lovci se trudijo urejati primerna življenjska okolja za divjad in s tem tudi za druge prostoživeče živali z namenom, da bi le-te zadržali stran od cestišča. Vendar pri tem niso vedno uspešni. Zato izvajajo še druge ukrepe, da bi se povozi zmanjšali, kot so na primer:

  • ukrepi, ki povečujejo previdnost voznikov (znaki, table, silhuete divjadi, dodatna oprema vozil, izobraževanje in ozaveščanje),
  • ukrepi, ki so usmerjeni v življenjski prostor divjadi (povečanje prehranske pestrosti stran od cest, zmanjševanje števila divjadi ob cesti, zmanjševanje vznemirjanja divjadi …),
  • ukrepi, ki so usmerjeni neposredno k divjadi (ograje, svetlobni pripomočki, kemična odvračala, podhodi in nadhodi, prostorsko usmerjanje odstrela).

Da bi preprečili trk, moramo biti vozniki še posebno pozorni na opozorilne znake lovskih družin o prisotnosti divjadi na določenem območju, in sicer na prometne znake in postavljene silhuete, saj se večina povozov zgodi ponoči, ko je divjad zelo težko opaziti na varni razdalji.

S spoštovanjem živali kažemo tudi spoštovanje do narave. Bodimo previdni na cestah izven naselij, še posebej na tistih, ki vodijo skozi gozd. Škodo lahko preprečimo.

2    

 

 

 

Slika je simbolična

Cvetka Slana
Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja

MESEC MAJ JE ČAS ZA ROJENJE ČEBEL

Če najdete roj čebel se ne ustrašite, pokličite na 112.

Roj je naraven začetek nove čebelje družine. Gre za naravno razmnoževanje, pri čemer se čebelja družina razdeli na dva dela. En del z novo matico ostane v panju, drugi del pa s staro matico panj zapusti in si poišče novo domovanje. Včasih panj zapusti približno polovica čebel.

Čebele v roju niso nevarne. Njihov edini namen je poiskati novo lokacijo za domovanje. Ker imajo medene golše napolnjene z medičino, ne morejo pičiti. Zagotovo pa je lahko pogled nanje strašljiv, saj štejejo tudi do 20.000 čebel, ki sledijo matici in skrbijo zanjo pri »selitvi«.

Pri iskanju novega domovanja se čebelji roj običajno obesi na vejo ali pod napušč, včasih zaide tudi v urbani del mesta.

Ne ustrašite se roja, pokličite Regijski center za obveščanje na 112 in čebelarji ga bodo odstranili ter novi družini priskrbeli novo domovanje.

Več informacij najdete na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije.

1

 

 

 

 
Slika je simbolična

Cvetka Slana
Skupna občinska uprava Maribor
Skupna služba varstva okolja

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni