SPOŠTLJIVO IN ODGOVORNO V NARAVO

Okoljski dnevi v mesecu maju

V drugi polovici maja obeležujemo več okoljskih dni v povezavi z varstvo narave, ki nas spomnijo na pomen in ranljivost živega sveta (22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti), varovanih območij narave (21. maj - Evropski dan Nature 2000), parkov (24. maj - Evropski dan parkov) in gozdov (22. do 28. maj - Teden gozdov).

Ohranjena narava zagotavlja številne ekosistemske koristi. Zaradi pritiskov človeka in podnebnih sprememb pa se biotska raznovrstnost zmanjšuje. Zato se mora vsak posameznik zamisliti o svoji odgovornosti in se ob obisku v naravi vesti spoštljivo.

V vsaki občini se nahajajo zelene površine ali parki in gozdovi, kjer veljajo določena pravila obnašanja. V nadaljevanju povzemamo ključne usmeritve.

Obisk parkov

Ob obisku parka se ravnajmo po splošnih pravilih za obiskovalce:

 • rastlinskih poganjkov se ne lomi ali puli, prav tako ne zarezuje v lubje dreves;
 • vožnja z motornimi vozili ni dovoljena;
 • kolesar mora hitrost vožnje prilagoditi in podrediti drugim uporabnikom prostora;
 • vsa novejša prevozna sredstva s premikanjem na kolesih (npr. Segway deske, Hoverboard deska, rolka, skiro, električno kolo, rolerji itd.) se morajo prilagoditi hitrosti sprehajalcev, ki imajo na parkovnih površinah vedno prednost;
 • jahanje na območju parka ni dovoljeno;
 • hoja je predvidena po utrjenih poteh, nezaželena je hoja pod krošnjami dreves;
 • pse se vodi na povodcu in pobira pasje iztrebke;
 • hrupne aktivnosti ne sodijo v park;
 • opremo za hojo po traku (slackline) je dovoljeno namestiti le na urejenem poligonu;
 • elemente kulturne dediščine se ne sme poškodovati (spomenike, mostiče ipd.) in uničevati parkovno opremo (koši za smeti, klopi ipd.);
 • odpadke se odnese s seboj domov ali odloži v za to namenjene koše, ne odvrže se jih v naravo;
 • hranjenje prostoživečih živali ni dovoljeno;
 • uporablja se javne sanitarije.

Za mariborski Mestni park veljajo začasne upravljavske smernice (https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/varovana-obmocja-narave/mestni-park ), v katerih so pravila ravnanja še podrobneje opredeljena (npr. za organizatorje prireditev).

Obisk gozda

Da imamo v Sloveniji prosto dostopne gozdove, je pravica, ki bi jo morali ceniti.

Pri obisku gozda upoštevajte naslednja pravila:

 • Vsak gozd ima lastnika. V gozdu ste gost, zato upoštevajte navodila gozdarskih strokovnjakov in lastnikov gozdov.
 • Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjerkoli, ampak vprašajte za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
 • Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.
 • Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.
 • Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.
 • Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
 • Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.
 • Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
 • Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.
 • Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.

Vir: Gozdni bonton »skrbno z gozdom!«. Zavod za gozdove Slovenije

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/skrbno_z_gozdom/gozdni_bonton_skrbno_z_gozdom/index.html

Prihajajoča dogodka

 • Več o pomenu gozdov boste lahko izvedeli v četrtek, 25. 5. 2023, ob 11. uri, ko se bo na Mariborskem Pohorju (pri cerkvi sv. Bolfenka) odvijal dogodek ob Tednu gozdov. Na ogled bo razstava Pohorka – bukovi gozdovi, sprehod po energijski poti in še kaj.

Več informacij o Tednu gozdov: http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/teden_gozdov/index.html

 • V petek, 26. 5., ob 20.30 se bo na Promenadi Mestnega parka v Mariboru odvijala Operna noč. Vse obiskovalce prireditve pozivamo, da se držijo navodil organizatorja in zgoraj naštetih pravil.

Več informacij: https://www.sng-mb.si/event/operna-noc-2023/

Vljudno vabljeni!

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Mag. Živa Bobič Červek

foto gozdna potfoto park drevesa

20. MAJA PRAZNUJEMO ŽE 6. SVETOVNI DAN ČBEL

Tudi občine krepijo svoje aktivnosti in pomagajo čebelam in drugim opraševalcem

Leta 2017 je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, s pomočjo Republike Slovenije, Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo ter široke mednarodne podpore razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Na ta dan še posebej usmerimo pozornost na čebele in druge opraševalce, ki so za naše preživetje na tem planetu izredno pomembni.

V Sloveniji smo lahko še posebej ponosni, ker imamo avtohtono vrsto – krajnsko čebelo, ki velja za eno najbolj razširjenih medonosnih čebel na svetu. Je delavna, skromna, odporna in ima odličen smisel za orientacijo.

Ne samo, da na svetu grozi izumrtje kar 40% vseh žuželk, ki oprašujejo, jim je letošnje vreme še dodatno poslabšalo življenjske pogoje. Zelo so ogrožene predvsem čebele, saj bo hladno in deževno vreme ter premalo hrane povzročilo propad mnogih čebeljih družin. Zato bo potrebna dodatna pomoč predvsem skrbnih čebelarjev.

So pa tudi mnoge občine v regiji okrepile svoje aktivnosti in pomagajo opraševalcem po svojih močeh - predvsem s kasnejšo košnjo javnih zelenih površin in zagotavljanjem dodatne paše.

Prav tako občine skrbijo za širjenje zelene infrastrukture, zasaditev medovitih rastlin ter ohranjanje zavarovanih območij narave. Skozi različne projekte je bilo v zadnjih letih postavljenih kar nekaj učnih čebelnjakov, podpore so deležna mnoga lokalna čebelarska društva, organizirajo se različne prireditve na temo čebelarjenja, skrbi se za promocijo lokalnih izdelovalcev medu in izdelkov iz medu, prav tako se v vrtcih in šolah posveča velika pozornost ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev.

V Skupni službi varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor smo prav tako povezali občine s projektom zagotavljanja površin za pašo opraševalcev na občinskih javnih zelenih površinah. Poleg Mestne občine Maribor so se v letu 2023 akciji pridružile še občine Duplek, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Ruše in Sv. Jurij. V lokalnih okoljih so bile izbrale primerne lokacije (občinske zelene površine, zelenice ob vrtcih ali šolah, ipd.) in postavljene so bile enotne informativne tablice, ki obveščajo sprehajalce o kasnejši košnji. Tako je postavljenih že več kot 80 tablic.

Več informacij o aktivnostih po občinah ter fotogalerijo z utrinki najdete tukaj https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/biotska-raznovrstnost/default-21b2bf5627 .

Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel pa lahko podelimo tudi to novico, da imamo v Podravju od letos naprej tudi policijsko čebelo, ki je našla svoj dom na strehi Policijske postaje Maribor, v Trubarjevi ulici (Policija - Na pašo poletele prve policijske čebelice, ki so našle dom na stavbi mariborskih policistov).

Občine bodo še naprej skrbele za čim bolj ugodno življenjsko okolje čebel in drugih opraševalcev.


SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Cvetka Slana


12     

 

 

 

 

 

 

Informativna tabla o kasnejši košnji, postavljena v občinah Duplek, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Sv. Jurij v Slov. goricah in Mestni občini Maribor
(vir: SSVO)

   11     

 

 

 

 

 

 

 

Policijska čebela - otvoritev čebeljih panjev na strehi PP Maribor, na Trubarjevi ulici
(vir: SSVO)

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni