VOLITVE V ORGANE KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 je bil sklep, ki je razpisal volitve v organe KGZS maja 2020,  razveljavljen. Ker bi mandat organom KGZS potekel konec junija 2020, je Državni zbor v Zakonu o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP, Uradni list RS, št 36/20), v 7. členu podaljšal mandat organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije do 1. novembra 2020. Upravni odbor KGZS je 29. maja 2020 sprejel nov Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020 (Uradni list RS, 85/20).

Volitve v organe KGZS potekajo v dveh volilnih skupinah (v skupini fizičnih oseb in v skupini pravnih oseb) in sicer v trinajstih volilnih enotah, ki so hkrati tudi območne enote KGZS (Nova Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, Kočevje, Postojna, Novo mesto, Brežice, Celje, Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec, Murska Sobota). Glasovanje v prvi volilni skupini – fizične osebe poteka po sistemu volitev v Državni zbor RS, kar pomeni, da bodo člani KGZS z volilno pravico, v nedeljo 4. oktobra 2020 od 7. do 19. ure lahko oddali svoj glas na približno 260 voliščih po vsej Sloveniji. V skupini pravnih oseb se voli po t. i. elektronskem sistemu in vsaka članica KGZS – pravna oseba lahko določi svojega predstavnika, ki bo v njenem imenu 30.9.2020 oddal svoj glas na enem od trinajstih volišč.

Za dodatne informacije smo vam na voljo, podrobnejša pojasnila o volitvah pa najdete tudi na spletni strani www.kgzs.si.

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni