SKLICANA JE 11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 18.06.2020 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Več v prilogah.

20200610105703 00001

Gradivo za sejo:
pdf
Gradivo za 11. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 7: pdf
Elaborat o oblikovanju cen.pdf
Gradivo k točki 8: pdfPoročilo MIRM 2019 Sv. Jurij.pdf