JAVNI POZIV ZA IZBOR "JURJEVEGA VINA"

Na podlagi Pravilnika za določanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vina, ki želijo kandidirati za naziv »Jurjevo vino«, objavljam
 
JAVNI POZIV
za izbor »Jurjevega vina«
 
1. Organizator izbora
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah vabi vinarje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah k sodelovanju na izboru »Jurjevega vina«. 
 
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vina
Vina, ki jih želijo vinogradniki prijaviti na izbor »Jurjevega vina«, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
a) Grozdje mora biti pridelano in vino donegovano na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
b) Vinogradnik oz. vinar mora biti vpisan v register pridelovalcev vin pri Upravni enoti Lenart.
c) Na ocenjevanju pri Kmetijsko – gozdarskem zavodu Slovenije ali pri drugih pooblaščenih organizacijah mora vino doseči najmanj 17,01 točk.
d) Najmanjša količina vina, ki se želi potegovati za naziv »Jurjevo vino« je 300 litrov.
e) Vinogradnik v preteklem letu za svoja vina ni prejel naziva »Jurjevo vino«. 
 
3. Prijava
Vinogradniki prijavijo svoje vzorce izključno na obrazcih iz dokumentacije in slednji priložijo ustrezna dokazila. Za vsako prijavljeno vino oz. vzorec je potrebno dostaviti dve (2) steklenici vina. 
 
4. Ocenjevalna skupina
Ocenjevalno skupino sestavljajo župan, članice in člani občinskega sveta, predstavnik občinske uprave in predstavnik Društva vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
Ocenjevalna skupina po pokušini izbere vino, ki ga bo kot »Jurjevo vino« predstavljal župan v času od enega do drugega ocenjevanja. 
 
5. Izbor »Jurjevega vina«
Izbor »Jurjevega vina« bo potekal v sredo, 25.04.2018 ob 15. uri v Avli Fredija Neuvirta v Kulturnem domu Jurovski Dol. 
 
Kot »Jurjevo vino« bo razglašeno vino, ki bo najbolje ocenjeno s strani ocenjevalne skupine.
 
6. Sprejem vzorcev
Vzorci in prijavna dokumentacija morajo biti dostavljeni v Kulturni Dom Jurovski Dol, Avlo Fredija Neuvirta, v sredo, 24.04.2018 med 19. in 20. uro.  
 
7. »Jurjevo vino« kot protokolarno vino občine
Vinogradnik, katerega vino bo izbrano za »Jurjevo vino« ima pravico in obveznost, da to vino ustekleniči in opremi z etiketo in da izbrano vino za obdobje enega leta prodaja Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Izbrani vinogradnik pa je dolžan organizirati tudi pogostitev udeležencev po osrednji občinski proslavi z »Jurjevim vinom«.
 
 
Jurovski Dol, 30.03.2018
Zadeva: 081-1/2018-1
 
                                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                     Peter Škrlec
                                                                                     Župan 
 11148419 883437321718205 2469727498113448133 o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni