NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Na podlagi 55. in 52. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala nepremičnine:

  • parc št. 591/3 k.o. 529 – Jurovski Dol, zemljišče v izmeri 6345 m2,
  • parc št 591/7 k.o. 529 – Jurovski Dol, zemljišče v izmeri 330 m2,
  • parc št 592/2 k.o. 529 – Jurovski Dol, zemljišče v izmeri 458 m2 in
  • parc št 653/2 k.o. 528 – Malna, zemljišče v izmeri 737 m2

za nepremičnine:

  • št. 484/2, k.o. 528 – Malna, zemljišče, v izmeri 1085m2,
  • št. 583/3, k.o. 529 – Jurovski Dol, do 5000/38068-tin,
  • št. 583/4 k.o. 529 – Jurovski Dol, do 5000/38068-tin in
  • št. 583/5, k.o. 529 – Jurovski Dol, do 5000/38068-tin.

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Dodatne informacije s predmetom razpolaganja so na voljo na tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).

 

                                                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                                                 Peter Škrlec
                                                                                                                                     Župan

                                                                                            

    

Jurovski Dol, 10.06.2021
Zadeva: 478-5/2013-116