NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Na podlagi 55. in 52. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala nepremičnino:

  • parc št. 591/1 k.o. 529 – Jurovski Dol, zemljišče v izmeri 9739m2,

za nepremičnine:

  • št. 484/5, k.o. 528 – Malna, zemljišče, v izmeri 8264m2,
  • št. 583/2, k.o. 529 – Jurovski Dol, do 5000/38068-tin.

Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Dodatne informacije s predmetom razpolaganja so na voljo na tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).

 

                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                             Peter Škrlec
                                                                                                 Župan

 

Zadeva: 478-5/2013-123

Objavljeno: 4.8.2021
Potek 20-dnevnega roka: 24.8.2021