NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Na podlagi 55. in 52. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja 
 
NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala nepremičnino: 
- parc št. 17/4 k.o. 529 – Jurovski Dol, zemljišče v izmeri 142m2, v solasti do polovice 
za nepremičnino:
- prac. št. 19/9, k.o. 529 – Jurovski Dol, do celote.
 
Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridružuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi postopek. 
 
Dodatne informacije glede objavljene namere so na voljo na tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič). 
 
 
                                                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                                                Peter Škrlec
                                                                                                                                    Župan 
 
Jurovski Dol, 19.10.2021
Zadeva: 478-3/2018-52