NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

1. 
Predmet neposredne pogodbe bo zamenjava parcele št. 19/14, k.o. 529 Jurovski Dol (v izmeri 213 m²) za parcelo št. 19/16, k.o. 529 Jurovski Dol (v izmeri 213 m²), ki bo z menjavo prešla v last Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. 
Za menjavo predmetnih nepremičnin bo po poteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, med občino in lastnikom zemljišča sklenjena neposredna menjalna pogodba.
 
3. 
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu pogodbe je Samo Kristl, tel.: 027295252.
 
4. 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
 
Jurovski Dol, 28.09.2018
Zadeva: 478-15/2018-2
                                                                                             
 
                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                               Peter Škrlec
                                                                                                     Župan
 
 
 
 
 
 
Objavljeno: 28.09.2018