NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

V skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB
 
1. 
Predmet prodajne pogodbe je nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/9, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 1.328 m2.
Prodajna cena brez DDV znaša: 10.885,25 EUR.  

2.
Predmet prodajne pogodbe je nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/7, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 1.173 m2.
Prodajna cena brez DDV znaša: 9.614,76 EUR.  

3.
Prodajni pogodbi bosta sklenjeni po izteku najmanj 20 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 
Jurovski Dol, 09.05.2018
Zadeva: 478-3/2013-108
 
                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                              Peter Škrlec
                                                                                                   Župan
 
 
 
 
 
Objavljeno: 09.05.2018