NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Jurovski Dol, 03.07.2017
Zadeva: 478-16/2016-6
 
 
V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
 1.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero kupuje nepremičnino parc. št. 411, k.o. 529 - Jurovski Dol, ID 4872493, (kužno znamenje).
 
 
2.
Neposredna pogodba o nakupu zemljišča bo sklenjena s solastnikoma po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 
 
                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                      Peter Škrlec
                                                                      Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno: 03.07.2017.