NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

 

V skladu z 58. čl. v povezavi s 3. odst. 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja 
 
NAMERO 
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti za potrebe izgradnje zemeljskega srednjenapetostnega in nizkonapetostnega kablovoda ter optičnega kablovoda, vse skladno s trasnim načrtom in nemotenega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu Kabliranje dela DV 20 kV Jurovski Dol 1 (d-055), dela DV 20 Kv Zg. Partinje 1 (d-211) in dela DV 20Kv Žitence 1 (d-070), nizkonapetostni kablovod in optični kablovod, vse za čas obratovalne dobe zgrajenih objektov, na nepremičninah: 
- parc. št. 5/3, k.o. Jurovski Dol, 
- parc. št. 5/4, k.o. Jurovski Dol, 
- parc. št. 21/7, k.o. Jurovski Dol,
- parc. št. 23/6, k.o. Jurovski Dol, 
- parc. št. 23/7, k.o. Jurovski Dol, 
- parc. št. 23/25, k.o. Jurovski Dol,
- parc. št. 531, k.o. Jurovski Dol,
- parc. št. 580/5, k.o. Jurovski Dol, 
- parc. št. 538/1, k.o. Jurovski Dol,
- parc. št. 541, k.o. Jurovski Dol,
- parc. št. 547/1, k.o. Jurovski Dol,
- parc. št. 547/2, k.o. Jurovski Dol,
- parc. št. 548, k.o. Jurovski Dol in 
- parc. št. 549, k.o. Jurovski Dol.
 
Za ustanovitev navedene služnosti bosta sklenjeni neposredni pogodbi. Pogodbi o ustanovitvi služnosti bosta sklenjeni po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
                 
Datum: 04.09.2017
Številka: 478-22/2017-2
 
 
                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                        Peter Škrlec
                                                                        Župan 
 
Objaviti: 
- na spletni strani občine. 
Objavljeno: 04.09.2017.