Osnutek novega statuta ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah, ki se bo sprejemal na letnem občnem zboru, dne 10.3.2012.