VOLITVE ORGANOV IN FUNKCIONARJEV ŠD SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA OBDOBJE 2014-2018