ČISTILNA AKCIJA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Že nekaj let zapored Občina Sv. Jurij skupaj z Lovsko družino Sv. Jurij Jurovski Dol organizira čistilno akcijo »Očistimo svoj kraj«, ki zadnja leta poteka v okviru Jurjevih dnevov. Danes je namen takšnih akcij malo drugačen od njenih začetkov, ko so bili gozdovi  pravo »leglo« odpadkov.

V soboto, 22. aprila so se občanke in občani zbrali na zdaj že ustaljenih zbornih mestih v Jurovskem Dolu, Spodnjem, Srednjem ter Zgornjem Gasteraju, na Vardi, Malni in Žitencah. Razdelili so se v skupine ter počistili ob poteh, cestah, potokih in v gozdovih. Okoli 70 udeležencev je nabralo preko 400 kg odpadkov, med katerimi je bilo veliko plastike, pločevink, papirja in drugih odpadkov. Revirni lovci LD, ki so akcijo vodili so poskrbeli za odvoz polnih vreč na deponijo, za večje količine pa je poskrbel občinski režijski obrat. Skupaj ugotavljajo, da je tovrstnih odpadkov vedno manj. Lahko bi rekli, da se vedno bolj zavedamo pomembnosti čistega okolja. Žal pa so med nami še vedno ljudje, ki jim ni mar za naravo in čisto okolje ter odpadke velikokrat odvržejo v obcestne jarke kar skozi okno avtomobila.

Po zaključku akcije je pri lovskem domu sledilo druženje s pogostitvijo za vse udeležence. Župan Peter Škrlec se je zahvalil za uspešno izvedeno čistilno akcijo ter tudi sam kritično ocenil nevestno ravnanje posameznikov, ki se še vedno ne zavedajo, da je tovrstno onesnaževanje okolja  skrajno neodgovorno.

Zapisal: Franc Krivec           

 12320230422 10061220230422 114911c1021af3 e56c 44ce a7d4 8cdbefcec6b8IMG 3200IMG 3201Čistilna akcija 23 1