SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ NA REDNIH LOKALNIH VOLITVAH 2022, KI BODO 20.11.2022

Občinska volilna komisija Občine SV. Jurij v Slov. goricah občane obvešča, da je na 1. redni seji, dne 02.09.2022 sprejela

Sklep o določitvi volišč z območji volišč v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za redne volitve v občinski svet in volitve župana, ki bodo 20.11.2022.

Ob tem občane s stalnim prebivališčem v Sp., Sr. in Zg. Gasteraju še posebej obveščamo o spremembi volišča, ki bo v Lovskem domu Sv. Jurij, Malna 10 (predhodno Rokavec).

pdfSklep o določitvi volišč.pdf

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni