JAVNI POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKA IN ČLANOV VOLILNIH ODBOROV TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV

 

POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM
ORGANIZACIJAM V OBČINI IN OBČANOM

 

Zadeva: Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov in njihovih namestnikov za lokalne volitve 2022

Spoštovani!

V skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da najkasneje do 15.09.2022 na sedež Občinske volilne komisije podajo predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov in njihovih namestnikov.

Po določbi 37. člena ZLV volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. Po sklepu občinske volilne komisije volilni odbor sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki.

Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki se lahko imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa (npr. član občinske volilne komisije in član volilnega odbora). Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah. Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana v volilnem organu. Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oz. zaupniki list kandidatov.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil Občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v prejšnjem odstavku.

Pisne predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov morajo politične stranke, druge organizacije v občini in občani podati najkasneje do 15.09.2022 do 15. ure, na naslov Občinska volilna komisija, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Predlogom morajo biti predložene pisne izjave predlaganih članov za volilni odbor.

Datum: 05.09.2022
Zadeva: 041-2/2022-28

                                                                                             Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                              Ksenija Ekselenski, univ. dipl. prav.
                                                                                                                                 Predsednica

 

docxPredlog za člana volilnega odbora.docx
docxIzjava kandidata.docx

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni