Oddaja javnega naročila "IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK 2021 - 2023"

Javno naročlio male vrednosti, ki je objavljeno na Portalu za javna naročila pod številko objave: JN004920/2021 z dne 19.07.2021.

Razpisna dokumentacija:
docxRazpisna dokumentacija.docx