REZULTATI RAZDELITVE RAZPISANIH SREDSTEV PO JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2016

DRUŠTVO Sofinanciranje programov
in projektov raznih društev
v EUR
Medobčinsko društvo invalidov Lenart 151,80
Društvo izgnancev Slovenije, KO Lenart 71,43
Društvo paraplegikov Podravja 152,65
Zveza društev upokojencev Slov. goric  151,80
Hortikulturno društvo Maribor 109,04
Društvo diabetikov Lenart 133,94
Čebelarsko društvo Sv. Jurij v Slov. goricah 905,12
Ustanova Mali vitez 130,85
Društvo Sožitje Lenart 133,94
Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah 998,75
Planinsko društvo Hakl 133,94
Združenje multiple skleroze Slovenije 174,46
Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah 873,91
Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah 624,22
Društvo rejnic Lenart 80,36
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 160,72
Društvo podeželske mladine Slov. gorice 116,08