KONČNO POROČILO o izvedenih programih in porabi dodeljenih sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma v letu 2014

Izvajalci turističnih porgramov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 morajo do 31.03.2015 posredovati končno poročilo o izvedenih programih.

Končno poročilo najdete v prilogi.

docxKončno poročilo.docx