KONČNO POROČILO o izvajanju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014

Izvajalci kulturnih porgramov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 morajo do 31.03.2015 posredovati končno poročilo o izvedenih programih.

Končno poročilo najdete v prilogi.

docxKončno poročilo