JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2013

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013 (MUV št. 26/2012) in Letnim programom športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013, sprejetim na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 20.12.2012, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja Javni razpi za sofinanciranje programov športa v Očbini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013.

Podrobnejše informacije najdete v priloženih datotekah, dodatne informacije prejmete na občini pri Mojci Guzej, tel. št. 02/729 52 50.

PRENOS:
docJAVNI RAZPIS 2013
docRAZPISNA DOKUMENTACIJA