Javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom za šolsko leto 2008/09