Javno naročilo: "ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OŠ J. HUDALESA JUROVSKI DOL"

Rok za oddajo ponudbe je 25.03.2014 do 10.00 ure.

1. Razpisna dokumentacija
docRazpisna dokumentacija

2. Sklop 1: Energetska sanacija
xlsPopis del za sklop 1

3. Sklop 2: Sanacija temeljev
xlsPopis del za sklop 2
pdfPriloga G.1
pdfPriloga G.2
pdfPriloga G.3
pdfPriloga G.4
pdfPriloga G.5
pdfPriloga P.1
pdfPriloga P.2

OSTALI PRENOSI:
pdfProjektna dokumentacija
zipNačrti energetske sanacije