Javno naročilo: JN 14820/2011 - DOKONČANJE - Ureditve vodovoda in kanalizacije Jurovski Dol