OTVORITEV TELOVADNICE NA PROSTEM

V soboto, 14.12.2019 je kljub temu, da je prejšnjo večer sneg pobelil bregove Slovenskih goric, potekala otvoritev Medgeneracijskega centra - Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo (akronim: Telovadnica na prostem).

Operacijo je izvedla Občina Sv. Jurij v Slov. goricah s partnerji projekta: Športnim društvom Sv. Jurij v Slov. goricah, Društvom upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah in Zadrugo Dobrina z.o.o., so.p. Namen operacije je bil razviti osnovna sredstva, ki zagotavljajo kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom, pa tudi drugim obiskovalcem kraja.

Na otvoritvenem dogodku je zbrane nagovoril župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec. V svojem govoru je poudaril, da je bil cilj Telovadnice na prostem spodbujati in podpirati zdrav življenjski slog, ne samo športnikov, ki se vključujejo v Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah, ampak skrbeti tudi za aktivno staranje občanov in vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje. Telovadnica na prostem pa bo služila tudi vsem ostalim obiskovalcem, še posebej staršem, ki obiskujejo Športni park v Jurovskem Dolu v času treningov svojih otrok ali ob uporabi že nameščenih otroških igral. S projektom pa se je mimo Športnega parka v Jurovskem Dolu razširilo cestišče, uredila razsvetljava in pločnik, s čemer smo zadostili osnovam varnega prihoda in odhoda na športna igrišča.

Na otvoritvi je zadovoljstvo nad izvedenim projektom izrazil predsednik Športnega društva Sv. Jurij v Slov. goricah, Robert Črnčec. Poudaril je, da je v današnjem času, še kako pomembno otroke odmakniti od računalnikov in televizije in jih pripraviti do gibanja in rekreacije, k čemur bo nova pridobitev v Jurovskem Dolu zagotovo pripomogla. Hermina Križovnik, predsednica Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah je povedala, da so člani društva veseli sodelovanja v izvedenem projektu in da bodo tudi člani Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah skrbeli za rekreacijo prav na napravah Telovadnice na prostem.

Pomen zdravega življenjskega sloga smo v operaciji Telovadnice na prostem zaokrožili s predstavitvijo zdrave, lokalno pridelane hrane, ki jo je na dogodku predstavila Zadruga Dobrina z.o.o., so.p. Zadruga Dobrina z.o.o., so.p. danes ne povezuje samo tradicionalnih in ekoloških kmetij Slovenskih goric, ampak sega že vse pod obronke Pohorja. Lokalno pridelano hrano ponuja v urbanih središčih na dogodku pa se je predstavila z domačimi jogurti, suhim sadjem, domačimi sokovi in čaji.

Marija Šauperl, predstavnica Zadruge Dobrina z.o.o., so.p. je poudarila pomen trajnostne lokalne preskrbe s hrano, katere glavni cilj je dvigniti količino v lokalnem okolju pridelane prehrane. Pridelovalci, ki se povezujejo v Zadrugo Dobrina pridelujejo domačo, lokalno, brez agresivnih kemičnih sredstev in tako povezani uspešno nastopajo na trgu. Lokalno hrano ponujajo nekaterim obratom javne prehrane (šole, vrtci), prav tako pa ponujajo tedenske zabojčke, s katero se ljudje lahko oskrbijo s svežo, lokalno pridelano zelenjavo.

Operacija Telovadnica na prostem je bila izbrana v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric in je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Foto: Uroš Brumen

DSC 0003DSC 0009DSC 0014DSC 0017DSC 0025DSC 0026DSC 0029DSC 0032DSC 0038DSC 0039DSC 0044DSC 0045DSC 0049DSC 0053DSC 0061DSC 0085DSC 0089DSC 0114DSC 0129DSC 0133

Foto: Uroš Brumen