PODPISALI POGODBO ZA GRADNJO KOLESARSKE POVEZAVE LENART - JUROVSKI DOL

V prostorih Občine Lenart so v ponedeljek, 30. maja, župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec ter predstavnik izvajalca del, član uprave podjetja Pomgrad, gradbeno podjetje d. d. Boris Sapač podpisali pogodbo za izvedbo gradnje kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice: Jarenina – Lenart - Zgornja Senarska za traso 13, ki poteka od Lenarta do Jurovskega Dola v dolžini 5.260 metrov.

Kolesarska povezava poteka iz centra Lenarta proti Jurovskem Dolu. V Občini Lenart poteka v dolžini 2.598 metrov in po Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah v dolžini 2.662 metrov. Kolesarska povezava bo potekala v obliki kolesarske poti ali kolesarskega pasu ob ali na lokalni cesti. Na trasi je pred naseljem Jurovski Dol predvidena izgradnja novega premostitvenega objekta preko Globovnice ob regionalni cesti.

Izvajalec POMGRAD, gradbeno podjetje d.d. iz Murske Sobote nastopa kot glavni partner v skupni ponudbi s partnerjem Komunala Slovenske gorice d.o.o. iz Lenarta in partnerjem GMW d.o.o. iz Radencev in je bil izbran za izvedbo del, kot najugodnejši ponudnik.

Pogodbena vrednost oddanih del znaša 1.173.952,18 evrov. Vrednost del na območju Občine Lenart znaša 415.528,36 evrov in na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v vrednosti 758.423,82 evrov (vse cene so brez DDV). Izvajalec naj bi z deli pričel s 1. junijem letos, investicija naj bi bila končana do 30. maja prihodnje leto.

Predmetna gradnja predstavlja začetek izvedbe širšega projekta kolesarske povezave Jarenina -Lenart - Zg. Senarska, kateri se izvaja na območju občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Pesnica in Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter ga sestavljajo odseki tako državne kolesarske mreže, kot tudi občinskih kolesarskih povezav.

Projekt je eden od štirih projektov pod nazivom Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice v katerem sodelujejo občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas in Šentilj. Del projekta, ki se nanaša na državno kolesarsko mrežo se je zavezala izvesti Direkcija RS za infrastrukturo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za upravičene stroške gradnje in sicer v predvideni vrednosti oddanih del brez DDV.

IMG 0833IMG 0840IMG 0848IMG 0873IMG 0881      

 

 

 

Foto: Anja Hadela