OBJAVLJAMO PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE JD-06 - STANOVANJSKO NASELJE V JUROVSKEM DOLU