JAVNA OBJAVA OSNUTKA ODLOKA O OPPN ZA OBMOČJE JD-06