DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN - OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE JD-06