SKLICANA JE 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Župan Peter Škrlec je sklical 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 09.03.2023 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

20230301091803 00001

 

 

 

 

 

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 3. redno sejo OS.pdf