SKLICANA JE 14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 17.12.2020 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma, Jurovski Dol 1.
 
Več v prilogah.
20201209140647 00001