SKLICANA JE 28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 15.11.2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več v prilogah.

1600 001

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 28. redno sejo.pdf

Gradivo k točki 4 dnevnega reda:
pdfProračun 2019 - II. obravnava - obrazložitve.pdf
pdfSplošni del.pdf
pdfPredlog proračuna 2019-2 - prihodki.pdf
pdfPosebni del.pdf
pdfNačrt razvojnih programov 2019-2022.pdf