SKLICANA JE 20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
ki bo v četrtek, 12.10.2017 ob 17. uri. 

Več v prilogah. 

20171004155821 00001

Gradivo za sejo: 

pdfGradivo za 20. redno sejo

Gradivo k točki 4:
pdfODLOK O DRUGEM REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017.pdf

pdfPriloge.pdf

Gradivo k točki 8:
pdfPOLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA 2017 - OBRAZLOŽITEV.pdf

pdfPriloge.pdf