SKLICANA JE 1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 1. izredno sejo Običinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v torek, 27.02.2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Več v prilogah. 

Vabilo

 

pdfGradivo za 1. izredno sejo.pdf

Gradivo k točki 2 dnevnega reda: pdfDIIP: REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST III. FAZA.pdf

Gradivo k točki 4 dnevnega reda: pdfDIIP: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice.pdf

Gradivo k točki 5 dnevnega reda: pdfOdlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018.pdf