14.redna seja Občinskega sveta

Župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec, je sklical 14. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22.11.2012 ob 17. uri.

Več najdete v priloženih dokumentih.

PRENOS:
jpgVabilo
pdfGradivo 14.redna seja

Člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 22.11.2012 zasedali na 14. redni seji. Osrednja točka seje je bil predlagan Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2013, pri pripravi katerega se je po besedah župana Petra Škrleca, izhajalo iz ocene realizacije proračuna za tekoče leto 2012, tako na prihodkovni, kakor tudi na odhodkovni strani. Upoštevana je bila tudi gospodarska in posledično javnofinančna situacija, ki se je v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Zaradi navedenih razlogov so se občinski odhodki načrtovali restriktivno ob upoštevanju fiskalnih omejitev. V predlogu proračuna za leto 2013 so tako načrtovani prihodki v višini 2.803.534 EUR, odhodki pa v višini 2.923.657 EUR, pokritje primanjkljaja v višini 120.122 EUR se načrtuje z najemom kratkoročnega kredita.

Po opravljeni razpravi so člani občinskega sveta soglasno sprejeli sklep, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava, ki bo trajala 15 dni, nakar se bo proračuna obravnaval še v drugi obravnavi.

Člani Občinskega sveta so na seji v prvi obravnavi razpravljali še o Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in sprejeli Sklep o soglasju k sistemizaciji za vrtec za šolsko leto 2012/13 in povečali normativ v vsakem oddelku vrtca, tako da bo program I. starostnega obdobja lahko obiskovalo 14 otrok, oddelek II. starostnega obdobja 24 otrok, kombinirani oddelek pa 19 otrok.

14.redna seja1 14.redna seja2  14.redna seja3  14.redna seja4