OSREDNJA PROSLAVA OB 5. OBČINSKEM PRAZNIKU

Trško jedro Jurovskega Dola je v torek, 26.04.2011 malo pred sedmo uro zvečer oživelo. Na osrednjo občinsko proslavo ob 5. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so vabili zvoki pihalnega orkestra MOL iz Lenarta in ples najmlajših mažoretk Osnovne šole Jožeta Hudalesa.

Program osrednje proslave so otvorili pevci Jurovskega okteta z državno himno. Sledil je županov nagovor vseh prisotnih, še posebej vseh vabljenih gostov, ki so se udeležili proslave, to so bili: poslanec Državnega zbora in župan Občine Benedikt Milan Gumzar, poslanec Državnega zbora Marjan Bezjak, župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc s soprogo, župan Občine Pesnica Venčeslav Senekovič, župan Občine Šentilj Edvard Čagran, podžupan Občine Sveta Ana Drago Ruhitel, podžupan Občine Sv. Trojica v Slov. goricah Janez Voglar, dekan Dekanije Lenart Martin Bezgovšek, župnik Mirko Krašovec in ravnatelj Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol Stanislav Senekovič.

Učenci Osnovne šole Jožeta Hudalesa, ki obiskujejo družboslovni krožek so pod vodstvom mentorice Milene Kokol, predstavili učno in turistično pot »Jurovska pot«, ki je bila pred dnevi odprta v okviru Jurjevih dnevov. Pod mentorstvom Marjetke Caf je zapela vokalna skupina osnovne šole in zaigral šolski ansambel.

Po odlično zapetih pesmih Jurovskega okteta, so si vsi prisotni lahko ogledali predstavitveni film 5-letne zgodovine Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Film, ki je trajal okrog 15 minut in ga je izdelalo podjetje SIP TV, je predstavil zgodbo majhne slovensko goriške občine z bogato zgodovino in izjemnim napredkom v zadnjem obdobju. V preteklih letih je bilo veliko vlaganj v cestno infrastrukturo, izgrajeni so bili prvi kilometri kanalizacije, zgrajena je bila čistilna naprava za naselje Jurovski Dol, na novo je urejena komunalna infrastruktura za individualno stanovanjsko gradnjo, zgrajen je bil prizidek k osnovni šoli za potrebe šole in vrtca itd. Prikazanih in opisanih je bilo vseh osem naselij, ki sestavljajo Občino Sv. Jurij v Slov. goricah in predstavljeno izredno bogato društveno življenje, ki ga ustvarja enajst društev v občini.

Na osrednji proslavi so letos v skladu z na novo sprejetim Odlokom o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah podelili priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer je plaketo župana prejela Nataša Kramberger, priznanje občine Sv. Jurij v Slov. goricah so prejeli: Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah, Metka Vuzem, Miroslav Puhner in Franc Zemljič. Prejemnika Jurjevega srebrnika sta postala Franc Gajzler in Franc Fekonja. Najvišje priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, to je Jurjev zlatnik, je post festum prejel župnik Alojzij Antolin, v spomin katerega je bila dvorana odeta v minuto molka.

Domačin Marko Črnčec z igranjem na klavir in Ana Bezjak s petjem sta ob koncu proslave vse prisotne popeljala v čudovit svet glasbe in navdušenje se je dalo začutiti po bučnem aplavzu.

Po proslavi so za dodatno druženje z okusno pripravljenimi prigrizki in dobrim vinom tradicionalno poskrbeli člani in članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij in Društva vinogradnikov Sv. Jurij. Možno pa si je bilo ogledati tudi razstavo »Sakralna in profana stavbna dediščina«, ki jo je pripravil Rudi Tetičkovič.

{phocagallery view=category|categoryid=94|limitstart=0|limitcount=0}