JAVNO NAZNANILO O VPOGLEDU V POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE ZA PROJEKT "CELOVITA OSKRBA SV SLOVENIJE S PITNO VODO"

Ministrstvo za okolje in prostor z javnim naznanilom obvešča javnost, da je vpogled v poročila o vplivih na okolje za projekt »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice« (v občinah Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Gornja Radgona, Kungota, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj),

zagotovljen v terminu od 17.8. do 16.9.2016 na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, in sicer:

- v ponedeljek in torek od 8. ure do 14.30 ure,
- v sredo od 8. ure do 15.30 ure in
- v petek od 8. ure do 13.30 ure.

Javna predstavitev poročil o vplivih na okolje bo potekala
v sredo, 7. septembra 2016 ob 10. uri v prostorih Mestne občine Murska Sobota.

Poročila o vplivih na okolje za projekt »Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice« so dostopna na spletnih straneh Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstva za okolje in prostor.

Celotno besedilo javnega naznanila se nahaja v prilogi.

pdfJavno naznanilo.pdf