JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Ureditev ceste JP 703 - 317 Sr. Gasteraj - Zaletinger, št. objave: NMV6171/2015

Javno naročilo male vrednosti: UREDITEV CESTE JP 703 - 317 Sr. Gasteraj - Zaletinger, je bilo objavljeno na portulu javnih naroči dne, 29.09.2015, pod številko objave: NMV6171/2015.

Rok za oddajo ponudbe: 09.10.2015 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo na sedežu občine, dne 09.10.2015 ob 10.30 uri.

 

Več informacij najdete v priloženih priponkah:
docRazpisna dokumentacija
xlsxPopis del in materiala