NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Na podlagi 48. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja naslednjo
 
NAMERO
o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča:
- parc. št. 580/4, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 3012 m2,
- parc. št. 580/5, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 1145 m2,
- parc. št. 5/3, k.o. Jurovski Dol, v izmeri 199 m2.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 
Jurovski Dol, 31.03.2017
Zadeva: 478-16/2017                                                   
 
                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                   Peter Škrlec
                                                                                   Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti:
- spletna stran občine: www.obcinajurij.si., dne, 31.03.2017.